Program transnacionalne suradnje Interreg Mediteran 2014.-2020. (INTERREG MED)

MEDFEST

MEDFEST: MED Culinary heritage experiences: how to create sustainable tourist destinations - Kulinarski doživljaji Mediterana: stvaranje održivih turističkih destinacija

Očuvanje i promocija prirodnih i kulturnih resursa Mediterana

Održivo upravljanje razvojnim politikama koje će pridonijeti efikasnijoj valorizaciji prirodnih resursa, kulturnog nasljeđa i pomorskog turizma u obalnom i priobalnom području Sredozemlja

36 mjeseci (01/11/2016 - 31/10/2019)

https://medfest.interreg-med.eu/

Lead partner
 • RC SAZU – Istraživački centar Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (Slovenija)
Partners
 • ASR – Ruralno razvojno udruženje (Italija)
 • EI PURPAN - Purpan fakultet inženjerstva (Francuska)
 • UB – Sveučilište u Barceloni (Španjolska)
 • In Loco – In Loco udruženje za lokalni ruralni razvoj (Portugal)
 • AZRRI – Agencija za ruralni razvoj Istre (Hrvatska)
 • TIHC – Tehnički institut Heraklion. Gospodarska komora (Grčka)
 • DITHEKET – Troodos Mreža tematskih centara (Cipar)
2,218,473.66 €
Project value
253,753.61 €
Budget AZRRI
85.00%
EU financing
15.00%
Own financing

Project description

Opći cilj projekta MEDFEST bio je stvaranje ili poboljšanje postojeće strategije za održivi razvoj turizma temeljene na tradicionalnim običajima, lokalnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ponudi, te gastronomskim specijalitetima područja Sredozemlja. Ambicija projekta je stvoriti ili poboljšati održive turističke destinacije temeljene na bogatom kulinarskom nasljeđu Sredozemlja, sa ciljem povećanja prosperiteta lokalnih zajednica i kvalitete života na područjima ruralnog zaleđa. Projektom MEDFEST kreirani su alati i instrumenati pomoću kojih su osmišljena  inovativna održiva gastronomska iskustva, u cilju diversifikacije ponude turističkog sektora čime bi se turistička sezona upotpunila i produžila.

Specific goals

 1. Stvaranje alata za razvoj održivih turističkih destinacija koristeći kulinarsku baštinu kao resurs,
 2. stvaranje osam novih održivih turističkih destinacija na prostoru Sredozemlja,
 3. razvijanje zajedničke međunarodnu strategiju gastronomskog turizma Sredozemlja.

Expected results

Aktivnosti projekta MEDFEST podijeljene su u dvije faze. U prvoj fazi provelo se istraživanje povezanosti kulinarske baštine Mediterana i održivih oblika turizma temeljem čega su stvoreni alati za razvoj održivih turističkih destinacija te razvijena strategija uključivanja gastronomske tradicije u nove turističke proizvode. Temeljem participativnog pristupa sa svim uključenim dionicima, projektni partneri su razvili specifično iskustvo/proizvod temeljen na kulinarskoj i kulturnoj baštini svoga područja. U drugoj fazi provedeno je testiranje svih osmišljenih gastronomskih doživljaja s glavnim ciljem provjere teorijskog uporišta dobivene strategije, te potom svi rezultati su ukomponirani u završnu strategiju. Glavni outputi projekta su strategija planiranja održivih kulinarskih iskustava Mediterana, koja je prevedena na 8 europskih jezika te 8 održivih turističko-gastronomskih paketa koji će u budućnosti pridonijeti poboljšanju turističke ponude u državama partnerima projekta.