Misija

Valorizacija lokalnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda Istre, povećanje njihove upotrebe i iskoristivosti u gastronomskoj ponudi, povezivanje primarnog poljoprivrednog sektora s turističko uslužnim djelatnostima.
Promocija putem kuharsko edukacijskih aktivnosti uz posljedično povećanje konzumacije i proizvodnje proizvoda lokalnih poljoprivrednika i uzgajivača.
Podizanje svijesti o važnosti kvalitetne prehrane u svakodnevnom životu i u svim društvenim djelatnostima.

Vizija

Poticanje razvoja poljoprivrede i održivosti ruralnog prostora kroz kontinuiranu valorizaciju lokalnih prirodnih resursa kao temelj za brendiranje Istre u eno gastronmsku regiju.

Opis

Edukacijsko gastronomski centar Istre osnovan je i djeluje u sklopu Agencije za ruralni razvoj Istre kao poveznica između poljoprivrednog i ugostiteljsko-turističkog sektora u cilju valorizacije istarske gastronomije. AZRRI-Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin osnovana je od strane Istarske županije sa zadatkom povezivanja javnog i privatnog sektora te implementacije projekata za razvoj ruralnog prostora Istre.

Edukacijski gastronomski centar Istre predstavlja platformu za vrednovanje i promociju istarske gastronomije u cilju zaštite i valorizacije autohtonih pasmina i poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Istre. Povijesno značajna lokacija Gortanov brijeg u Pazinu, na kojoj je duboko ukorijenjena poljoprivreda, bilo je idealno mjesto za stvaranje Edukacijsko gastronomskog centra. Po uzoru na uhodane koncepte edukacijskih kuhinja u Europi, centar je osmišljen i financiran europskim sredstvima zahvaljujući međunarodnom projektu KEY Q. Centar je restauracijom zadržao svoj autentičan vanjski izgled, dok se u unutrašnjosti nalazi potpuno opremljena didaktička kuhinja na koju se nadovezuje degustacijska sala te konferencijska sala na drugom katu centra.

Didaktička kuhinja kao ključna komponenta Edukacijsko gastronomskog centra, predstavlja mjesto na kojem vrsni kuhari predavači kroz prezentaciju i demonstraciju kuharskih tehnika, vještina i umijeća vrše edukaciju u cilju valorizacije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i usavršavanja kapaciteta u sektoru ugostiteljstva, hotelijerstva i turizma.

Gastronomija bazirana na sezonskim namirnicama, koje su rezultat rada istarskih poljoprivrednika i uzgajivača pasmina, temelji su koji pomažu u izgradnji održive budućnosti. Pomoću Edukacijsko gastronomskog centra kao platforme, umrežavaju se svi sudionici i korisnici lanca opskrbe, kako bi se zajedničkim snagama povezala poljoprivreda, gastronomija, turizam, obrazovanje te zaštita bioraznolikosti i okoliša.

Zadaci Edukacijsko gastronomskog centra Istre:

 1. Promocija istarske gastronomije kao dio kulturnog nasljeđa
 2. Valorizacija lokalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Istre s posebnim naglaskom na proizvode autohtonih pasmina i sorti
 3. Edukacija ljudskih potencijala sektora ugostiteljstva, hotelijerstva i turizma
 4. Poticanje svih sudionika i korisnika lanca opskrbe na upotrebu lokalnih i sezonskih proizvoda u cilju potpomaganja domaće poljoprivredne proizvodnje
 5. Podizanje svijesti o upotrebi kvalitetnih i lokalnih namirnica u svim segmentima u skladu s načelima održive ekonomije (ugostiteljsko-turistički i sektor hotelijerstva, obrazovno-odgojne institucije, kućanstva)
 6. Promocija istarske gastronomije kroz brendiranje Istre kao značajne gastronomsko-poljoprivredne regije
 7. Promocija “istarskog” načina života

Partneri Edukacijsko gastronomskog centra Istre

 • Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Istarske županije,
 • Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula,
 • Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije,
 • Upravni odjel za turizam Istarske županije,
 • Turistička zajednica Istarske županije,
 • Lokalne turističke zajednice Istarske županije,
 • Lokalni proizvođači i uzgajivači te
 • Poljoprivredne udruge i proizvođačke organizacije.