Edukacijski moduli

U cilju boljeg razumijevanja tematika i što individualnijeg usavršavanja u pojedinim vrstama radionice, osmišljena su tri edukacijska modula odnosno tri vrste radionica.

Kreativna gastronomija vrhunskih chefova

Radionice kreativnog karaktera vođene od strane vrhunskih domaćih i stranih chefova predavača, predstavljaju edukacijski modul koji je prvenstveno orijentiran na prezentaciju i demonstraciju načina i filozofije rada chefova predavača, te njihove gastronomske interpretacije pojedinih lokalnih proizvoda. Chefovi predavači iskazuju kreativne vještine kroz različite tehnike kuhanja, moderan pristup namirnicama, skladne okusne kombinacije kao i dekorativne vizualne interpretacije pripremanih jela.

U dosadašnjem radu Edukacijsko gastronomskog centra neke od mnogobrojno provedenih radionica pod ovim edukacijskim modulom su: kreativna gastronomija Danijela Đekića, street food Davida Skoka, moderni restoranski deserti Maestra Choccolatiera Roberta Perića, dekoracija tanjura i moderno serviranje hrane - Janez Bratovž, kreativna gastronomija s mesom istarskog goveda - Emanuele Scarello, kreativna gastronomija najmlađeg Michelinovog chefa Hrvatske - Deni Srdoč, Jeffrey Vella - kuhati sezonsko i lokalno, te mnoge druge.

Gastronomska valorizacija lokalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Edukacijski modul  gastronomske valorizacije lokalnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda temelji se na na jednom tipu ili vrsti lokalnog poljoprivredno prehrambenog proizvoda koji se detaljno obrađuje na kuharskoj radionici. Radionica je podijeljena na dva dijela, prvi dio se odnosi na stručno predavanje lokalnog proizvođača ili stručne osobe koja polaznicima daje uvid u temeljne karakteristike proizvoda i načina proizvodnje, dok u drugom dijelu chef predavač interpretira taj proizvod u različitim kreativnim jelima. U ovu vrstu spadaju i radionice potpune iskoristivosti namirnica, pri ćemu se tematski proizvod maksimalno gastronomski valorizira na način da se svi njegovi dijelovi u potpunosti koriste u pripremi zanimljivih i kreativnih jela.

Provedeno je više vrsta kuharskih radionica na tematiku gastronomske valorizacije pojedinih proizvoda a neke od njih su: gastronomska valorizacija istarskog goveda-boškarina, istarskog magarca-tovara, šafrana, tartufa, pršuta, sireva i mliječnih proizvoda te potpuna iskoristivost barbuna, cipla i švoje.

Radionice tehnika kuhanja i pripreme namirnica

U kuharstvu postoje mnogobrojne tehnike, metode i načini pripreme namirnica, od onih osnovnih pa do naprednijih i modernijih. Ovaj edukacijski modul daje naglasak na različite tehnike kuhanja koje chefovima mogu olakšati rad, poboljšati ili istančati okuse namirnicama ili dati potpuno novi koncept jelima. Izuzetan naglasak daje se temama radionica kojima se obrađuju pojedine tehnike u kuharstvu kako bi se polaznicima dalo uvid u njihov širok spektar mogućnosti, od lakše pripreme do očuvanja izvornih okusa kao i kvalitetne pohrane namirnica ili jela. Neke od provedenih radionica u dosadašnjim ciklusima su: sous vide – kuhanje u vakuumu, pirjanje mesa, jela s roštilja, jednostavne torte iz peći, friganje i prženje na zdravi način  i ostale.