Program PRIMA 2021, Okvirni program Europske Unije za istraživanje i inovacije, OBZOR 2020.

PASTINNOVA

PASTINNOVA: Innovative models for sustainable future of Mediterranean pastoral systems – Inovativni modeli za održivu budućnost pastoralnih sistema na Mediteranu

2. Sustavi poljoprivrede

1.2.1-2021 (IA) Povećanje ekoloških i društveno-ekonomskih performansi malih poljoprivrednih sustava kroz poboljšanja organizacijskih aspekata i nove modele upravljanja lancem vrijednosti

36 mjeseci (01/05/2022 – 30/04/2025)

https://prima-med.org/

Lead partner
 • ELGO-DIMITRA, Institut za poljoprivrednu ekonomiju – Helenska poljoprivredna organizacija (Grčka)
Partners
 • UNIVPM, Politehničko sveučilište regije Marche, Odjel za poljoprivredne, prehrambene i okolišne znanosti (Italija)
 • CSIC, Španjolsko nacionalno istraživačko vijeće (Španjolska)
 • IRA, Institut za sušne regije (Tunis)
 • INRAA, Alžirski nacionalni institut za agronomska istraživanja (Alžir)
 • CNR-ISPAAM, Nacionalno istraživačko vijeće/Institut za sustav stočarske proizvodnje u mediteranskom okolišu (Italija)
 • CIRRD, Institut za ruralni regionalni razvoj (Cipar)
 • COOPSSEL, Coopérative de Services d'élevage/Zadruga za stočarske usluge (Alžir)
 • TROFY, Privatno poduzeće Trofy AgriFoodTech Solutions (Grčka)
 • CIHEAM Zaragoza (Španjolska)
 • CUNI, Sveučilište Cukurova – Odjel za animalne znanosti (Turska)
 • LU, Sveučilište Libanon (Libanon)
 • INRAM, Nacionalni institut za poljoprivredna istraživanja (Maroko)
 • REAP, Rete Appia/Talijanska mreža pastoralizma Onlus (Italija)
 • UZ, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet (Hrvatska)
 • AUTH, Aristotelovo sveučilište, Thessaloniki (Grčka)
 • BRIC, Poljoprivredni Institut Bric (Slovenija)
 • AZRRI, Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. (Hrvatska)
 • QueRed, Red Española de Queserías de Campo y Artesanas /Španjolska mreža poljskih i obrtničkih sirara (Španjolska)
 • inrae - SELMET, Francuski nacionalni istraživački institut za poljoprivredu, hranu i okoliš (Francuska)
2,750,000.00 €
Project value
140,000.00 €
Budget AZRRI
70.00%
EU financing
30.00%
Own financing

Project description

PASTINNOVA istražuje sustave pastoralnog stočarstva koji su – unatoč brojnim izazovima s kojima se susreću – u mogućnosti pružiti široku lepezu usluga ekosustava zajedno s visokokvalitetnim proizvodima (mliječni proizvodi, meso, vuna i prerađevine) u različitim agroekološkim i društveno-ekonomskim okolnostima Mediterana. Ključni cilj projekta PASTINNOVA je ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih „pastoralnih farmi“, postavljanjem inovacija, poslovnih i organizacijskih modela koji će valorizirati njihov puni potencijal kao pokretače agroekološke tranzicije u stočarskoj proizvodnji i promicati njihov pristup na tržišta. Za AZRRI je ovaj projekt vrlo koristan iz razloga jer će se njime ponovno ojačati održivost, isplativost i otpornost malih poljoprivrednih sustava te će se podići svijest o uzgoju stoke (posebice autohtonih pasmina poput istarskog goveda-boškarina, istarskog magarca-tovara, istarske ovce i istarske koze) i korištenju prirodnih resursa u Istarskoj županiji.

Specific goals

 1. Oblikovanje, testiranje i implementacija tehničkih, organizacijskih i društvenih inovativnih modela za održiva mediteranska pastoralna gospodarstva i transparentne lance vrijednosti pastoralnih proizvoda u različitim ekološkim i društveno-kulturnim kontekstima uzimajući u obzir praksu, iskustvo i složene interakcije aktera,
 2. Promicanje učinkovitog korištenja lokalnih resursa u opasnosti od napuštanja ili prekomjerne upotrebe i valorizacija njihovih ekonomskih, ekoloških i društvenih karakteristika kako bi se diversificirali i suočili s globalnim izazovima te promicali prilagodbu klimatskim promjenama,
 3. Predlaganje već postojećih politika, strategija i tehnoloških alata prilagođenih potrebama i mogućnostima aktera, s naglaskom na potpuno prepoznavanje multi sektorske uloge (društvene, ekonomske, ekološke) pastoralnih sustava i uključivanje ranjivih pastoralnih skupina i
 4. Povećanje inovativnih kapaciteta mediteranskih pastoralnih aktera i svijesti o doprinosima pastoralnog stočarstva prema inkluzivnim i pravednim pastoralnim područjima i ruralnim društvima.

Expected results

 1. Omogućiti pristup tržištima, tj. osiguranje lokalnim proizvođačima pristup distribucijskim kanalima i tržištima, pružajući stanovništvu zdrave i održive proizvode.
 2. Povećati dohodak poljoprivrednika, uključujući i druge moguće izvore prihoda koji su povezani s poljoprivredom te osigurati transparentnost i poštenu cjenovnu strukturu duž lanca vrijednosti,
 3. Promicati pristup radu mladih poljoprivrednika i žena,
 4. Poboljšati održive sustave proizvodnje hrane uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i ekološki prihvatljivih procesa s niskom emisijom stakleničkih plinova,
 5. Smanjiti gubitke hrane duž proizvodnih i opskrbnih lanaca, uključujući gubitke nakon žetve te potencijalnu valorizaciju preostalog otpada.