Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (Interreg ADRION) 2014.-2020.

ECOVINEGOALS

ECOVINEGOALS: ECOlogical VINEyards GOvernance Activities for Landscape's Strategies - Održivo upravljanje vinogradarskih krajolika kao dio strateškog teritorijalnog razvoja

Održiva regija

Povećanje kapaciteta na transnacionalnoj razini za zaštitu okoliša, te fragmentaciju i zaštitu ekosustava u Jadransko-jonskom području

30 mjeseci (01/03/2020 – 31/08/2022)

https://www.adrioninterreg.eu/

Glavni partner
 • VEGAL, LAG istočne Venecije (Italija)
Partneri
 • PAT, Autonomna pokrajina Trento (Italija)
 • KGZS-Zavod GO, Institut poljoprivrede i šumarstva Nove Gorice (Slovenija)
 • ZRC SAZU, Istraživački centar akademije znanosti i umjetnosti (Slovenija)
 • AZRRI - Agenciija za ruralni razvoj Istre (Hrvatska)
 • Udruga INFORMO (Hrvatska)
 • BDCKG, Centar za razvoj poslovanja Kragujevac (Srbija)
 • BSC BAR, Start-up centar Bar (Crna Gora)
 • BAR, Općina Bar (Crna Gora)
 • CIHEAM-MAICH, Mediteranski agronomski institut Chania (Grčka)
1.939.505,59 €
Ukupna vrijednost projekta
215.170,00 €
Budžet AZRRI
85,00%
EU financiranje
15,00%
Vlastito financiranje

Opis projekta

Glavni cilj projekta ECOVINEGOALS je razviti strategije, akcijske planove, alate i povećati kapacitete za agroekološku tranziciju vinogradarskih područja prema održivoj proizvodnji s manje resursa i niskim udjelom ugljičnih emisija. AZRRI će s ovim projektom povećati kapacitete participativnog upravljanja teritorijem, fokusirajući se na ranjiva vinogradarska područja Jadrana, te provesti pilot projekt u Istarskoj županiji gdje će uz pomoć modernih tehnologija provesti tranziciju vinogradarskih područja prema agroekološkim principima proizvodnje.

Specifični ciljevi

 1. Razviti društvenu svijest i potrebne kompetencije za usklađivanje proizvodnih potreba sa zaštitom okoliša i krajolika, te posebice ranjivih područja gdje je prisutna intenzivna proizvodnja u vinogradarstvu,
 2. izraditi transnacionalne strategije, metodologiju i zajedničke akcijske planove koji podržavaju održivu tranziciju ranjivih vinogradarskih područja prema uravnoteženom ekosistemu ADRION teritorija,
 3. transnacionalna razmjena strategija i akcijskih planova usmjerenih na jačanje kapaciteta participativnog upravljanja procesima održive tranzicije teritorija s intenzivnim vinogradarskim sustavom i ranjivim krajolikom.

Očekivani rezultati

ECOVINEGOALS je projekt koji će omogućiti razmjenu temeljnih koncepata i alata na ADRION području potrebnih za tranziciju intenzivnih vinogradarskih sustava, široko rasprostranjenih u tim područjima, prema održivim/agroekološkim metodama upravljanja. Unaprijediti će se vještine donositelja odluka i relevantnih dionika, javnih i privatnih, u participativnom upravljanju održive tranzicije proizvodnog sustava te u zajedničkoj definiciji strategija i razvojnih planova usmjerenih na zaštitu staništa i ruralnih krajolika te će se omogućiti veća suradnja, razmjena i transnacionalna komunikacije između regionalnih vlasti i organizacija civilnog društva (poslovna udruženja, istraživačke institucije, kulturna svijest i stručno usavršavanje) prema zajedničkim ciljevima zaštite ekosustava, sprečavanja klimatskih promjena i prevencija socijalnih sukoba u korištenju zemljišta.

Više informacija o rezultatima projekta dostupno na službenoj web stranici projekta: https://ecovinegoals.adrioninterreg.eu/