Autohtoni proizvodi Istre

Istarska županija posjeduje značajan broj poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji se generacijama uzgajaju i proizvode. Radi se o proizvodima koji su plod tradicije, znanja i iskustva te su ujedno sastavni dio prehrambene košarice svakog žitelja Istarske županije. Autohtoni poljoprivredno-prehrambeni proizvodi predstavljaju sve posebnosti Istre kao geografski pogodno smještene regije, na najvećem poluotoku Jadrana, okruženom morem s tri strane. Istarska gastronomija predstavlja održivu strategiju valorizacije i plasmana poljoprivredno-prehrambenih proizvoda istarskih poljoprivrednika te jačanje veze između poljoprivrednog i ugostiteljsko-turističkog sektora predstavlja glavni korak u uspostavljanju održivog ruralnog razvoja. Jedan od ciljeva Edukacijsko gastronomskog centra Istre jest valorizacija te reinterpretacija autohtonih proizvoda putem edukacije o maksimalnom iskorištavanju proizvoda kao sirovine, kreiranja inovativnih jela te poticanja na osmišljavanje sezonskih meni-a temeljenih upravo na lokalnim resursima.
 
Na mrežnim stranicama Istria Gourmet-a možete pronaći sve informacije o autohtonim proizvodima Istre.

Istra obiluje mnogobrojnim kvalitetnim proizvodima, od kojih su neki od njih registrirani i zaštićeni na nacionalnoj i razinu Europske Unije. Razlikuju se oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga te tradicionalni nazivi.

Zaštićena oznaka izvornosti (ZOI)

Oznaka izvornosti je naziv područja, određenog mjesta ili, u posebnim slučajevima, zemlje koji se rabi za označavanje proizvoda ili usluga koji potječu iz tog područja, određenog mjesta ili te zemlje i čija je kakvoća ili čija su svojstva bitno ili isključivo nastala pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine i njezina se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom području.

  • ZOI Istarski pršut / Istrski pršut – registrirano
  • ZOI ISTRA – maslinovo ulje – registrirano
  • ZOI Istarski med/Istrski med - u postupku registracije
  • ZOI Istarski ovčji sir/Istrski ovčji sir - u postupku registracije
  • ZOI Meso Istarskog goveda-boškarina – u postupku registracije

Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

Oznaka zemljopisnog podrijetla je naziv regije, određenog mjesta ili, u posebnim slučajevima, zemlje koji se rabi za označavanje proizvoda ili usluga koji potječu iz te regije, mjesta ili zemlje te koji imaju određenu kakvoću, ugled ili drugo svojstvo što se pripisuje tom zemljopisnom podrijetlu i čija se proizvodnja i/ili obrada i/ili priprema odvija u određenom zemljopisnom području.

Zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)

Sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta uspostavljen je kako bi se sačuvale tradicionalne metode proizvodnje i recepti pružajući pomoć proizvođačima tradicionalnog proizvoda prilikom stavljanja na tržište i informiranja potrošača o svojstvima koja dodaju vrijednost njihovim tradicionalnim proizvodima.