Predavači i chefovi mentori radionica

Od osnutka Edukacijsko gastronomskog centra Istre, veliki broj predavača i chefova mentora sudjelovalo je u edukacijsko-kuharskim radionicama. Radi se o domaćim i inozemnim imenima iz svijeta gastronomije, poznatim po svojim uspjesima i iskustvima u tradicionalnim i modernim kuhinjama. Osim kao predavači, mentori se uključuju u rad centra i kao savjetnici, promotori, prezentatori, te na sve druge načine kojima mogu doprinjeti u prepoznatljivosti Edukacijsko gastronomskog centra Istre, razumjevajući njegovu ulogu u zaštiti tradicionalne i kontinuiranom razvoju moderne istarske gastronomije.  

Robert Perić

Robert Perić

Predavač

David Skoko

David Skoko

Predavač

Emanuele Scarello

Emanuele Scarello

Predavač

Jeffrey Vella

Jeffrey Vella

Predavač

Goran Kočiš

Goran Kočiš

Predavač

Matija Bogdan

Matija Bogdan

Predavač

Hrvoje Kroflin

Hrvoje Kroflin

Predavač

Braco Sanjin

Braco Sanjin

Predavač

Fabrizio Vežnaver

Fabrizio Vežnaver

Predavač

Melkior Bašić

Melkior Bašić

Predavač

Hrvoje Zirojević

Hrvoje Zirojević

Predavač

Deni Srdoč

Deni Srdoč

Predavač

Petra Jelenić

Petra Jelenić

Predavač

Robert Hromalić

Robert Hromalić

Predavač

Marina Gaši

Marina Gaši

Predavač

Marijo Čepek

Marijo Čepek

Predavač

Danijel Đekić

Danijel Đekić

Predavač

Saša Pribičević

Saša Pribičević

Predavač

Damir Modrušan

Damir Modrušan

Predavač

Zdravko Tomšić

Zdravko Tomšić

Predavač

Daniel Rosvold i Robert Elias Rydland

Daniel Rosvold i Robert Elias Rydland

Predavači

Davorka Šajina

Davorka Šajina

Predavač

Janez Bratovž

Janez Bratovž

Predavač

Ana Ugarković

Ana Ugarković

Predavač

Tomislav Škunca i Dragan Dragojlović

Tomislav Škunca i Dragan Dragojlović

Predavač

Pino Kuhar

Pino Kuhar

Predavač

Ivan Zidar

Ivan Zidar

Predavač

Stiven Vunić

Stiven Vunić

Predavač

Mate Janković

Mate Janković

Predavač

Sachio Anraku

Sachio Anraku

Predavač

Vesna Krajnović

Vesna Krajnović

Predavač

Igor Černjul

Igor Černjul

Predavač

Gianluca Capuzzo

Gianluca Capuzzo

Predavač

Filip Savić

Filip Savić

Predavač

Emil Perdec

Emil Perdec

Predavač

Filip Pleteš

Filip Pleteš

Predavač

Karin Rupena Perdec

Karin Rupena Perdec

Predavač

Ana Morgan

Predavač

Sanja Krmpotić

Sanja Krmpotić

Predavač

Matea Beletić

Predavač

Illy Akademija

Illy Akademija

Predavač

Ivan Ergović

Ivan Ergović

Predavač