Program transnacionalne suradnje Italija – Hrvatska (Interreg IT-HR) – Projekti Standard

ITACA

ITACA: Innovative Tools to increAse Competitiveness and sustainability of small pelagic fisheries - Inovativni alati za povećanje konkurentnosti i održivosti pelagičkog ribarstva Jadrana

Plava inovacija

Poboljšanje uvjeta za inovacije u relevantnim sektorima plave ekonomije na programskom području

30 mjeseci (01/01/2019 - 30/06/2021)

Glavni partner
  • Agencija regije Veneto za inovacije u primarnom sektoru - VENETO AGRICOLTURA (Italija)
Partneri
  • Nacionalno istraživačko vijeće Ancona (Italija)
  • Internacionalni centar za napredne mediteranske agronomske studije - Mediteranski agronomski institut Bari (Italija)
  • Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije (Hrvatska)
  • AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
  • Regionalna unija Veneta – CONFCOOPERATIVE (Italija)
  • Institut za oceanografiju i ribarstvo Split (Hrvatska)
1.744.467,00 €
Ukupna vrijednost projekta
223.837,50 €
Budžet AZRRI
85,00%
EU financiranje
15,00%
Vlastito financiranje

Opis projekta

Opći cilj projekta ITACA jačanje je konkurentnosti poduzeća malog pelagičkog ribarstva Jadrana, te povećanje i jačanje inovativnog kapaciteta i poduzetničkih vještina, a sve to radi promicanja održivog i učinkovitog iskorištavanja jadranskih resursa. Projektom će se ujediniti istraživanja i inovacije kako bi se ribarima pružio instrument koji može osigurati održivo ribarstvo, povezujući kapacitet ribarske flote kako bi ulovili samo potrebnu količinu resursa u skladu s potražnjom na tržištu, izbjegavajući višak ulova.

Specifični ciljevi

  1. Vođenje inovativnih instrumenata usmjerenih na poticanje konkurentnosti poduzeća malog pelagičkog ribarstva Jadrana,
  2. uspostavljanje stalnog klastera među poduzećima malog pelagičkog ribarstva,
  3. promicanje gospodarskih i ekološki održivih aktivnosti pelagičkog ribarstva.

Očekivani rezultati

Projekt ITACA će operatorima sektora malog pelagičkog ribarstva Jadrana pružiti inovativni instrument koji će im omogućiti organizaciju ribolovnih aktivnosti na učinkovitiji i efikasniji način, odnosno maksimiziranje profita i izbjegavanje nepotrebnih troškova. Predloženi znanstveni model će odrediti mehanizam formiranja cijene male pelagičke ribe Jadrana u svakom ribarskom području i što je još važnije, interakciju između različitih tržišta. Model će moći odrediti količinu ponude koju tržište može apsorbirati u različitim razdobljima godine, te mjeriti utjecaj koji opskrbljivač ima na cijenu i njegov posljedični učinak na račun dobiti i gubitka tvrtke. Ovaj će pristup potaknuti umrežavanje i poboljšanu suradnju među različitim akterima ribarskog sektora, te će stvoriti povoljnije okruženje za inovacije i nakon završetka samog projekta.