Program prekogranične suradnje Adriatic IPA CBC 2007.-2013.

WELLFOOD ACTION

WELLFOOD Adri-Ionian Cluster Towards Innovation - Jadransko - jonski klaster na putu prema inovacijama

Gospodarska, društvena i institucionalna suradnja

Istraživanja i inovacije

8 mjeseci (04/2016 – 12/2016)

Glavni partner
 • Gospodarska komora Macerata (Italija)
Partneri
 • Sveučilište politehnika Marche (Italija)
 • Regija Marche (Italija)
 • LIR Evolution (Bosna i Hercegovina)
 • Sveučilište Primorska, Znanstveno-istraživački centar (Slovenija)
 • AZRRI- Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin (Hrvatska)
 • Dubrovačko-neretvanska županija (Hrvatska)
811.193,18 €
Ukupna vrijednost projekta
83.664,30 €
Budžet AZRRI
85,00%
EU financiranje
15,00%
Vlastito financiranje

Opis projekta

Ovim se projektom nastavio rad započet prethodnim projektom pod nazivom WELLFOOD, posvećen jačanju inovacijskih kapaciteta, s naglaskom na poljoprivredno-prehrambeno-turistički sektor, poticanjem veza između poduzeća, RTD inovacijskih Centara (Centar za istraživanje i razvoj tehnologija) - proizvođača - potrošača kao stupa za teritorijalni razvoj i integraciju Jadranskog područja.  Projektom WELLFOOD ACTION se stavio naglasak na prekograničnu dimenziju, pronalaženje zajedničke dodirne točke što se tiče poticanja inovacija, razvoja održivog oblika turizma i prijenosa znanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, kao i uvođenje kulturnih promjena ciljanim aktivnostima za podizanje svijesti u školama i kod turista/potrošača.

Specifični ciljevi

 1. Poboljšanje karakteristika MSP u održivom poljoprivredno-prehrambeno-turističkom lancu vrijednosti
 2. Razvijanje i jačanje postojećeg WELLFOOD klastera i stvaranja sinergije među partnerima
 3. Razvijanje svijesti među širom javnosti o alternativnim i održivim turističkim ponudama i destinacijama, koja se odnosi na hranu i njenu dobrobit;
 4. Poticanje razmjene iskustava, aktivnosti i provođenje sinergije unutar projekata ostvarenih u okviru programa Adriatic IPA CBC.

Očekivani rezultati

Projektom se doprinijelo daljnjem poboljšanju transfera tehnologije iz RTD Centara (Centar za istraživanje i razvoj tehnologija), povećanju potrošačke svijesti o novim istraživačkim spoznajama utjecaja kvalitete hrane i prehrane na održiviji oblik turizma, poštujući pri tome okoliš i tradiciju područja te inovativnosti sustava upravljanja turizmom i uvođenje održivijeg modela.