Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013

NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE ZVANJE

NOVO ZNANJE ZA BUDUĆE ZVANJE

12 mjeseci (11/2015 – 12/2016)

Glavni partner
  • Pučko otvoreno učilište Pazin (Hrvatska)
Partneri
  • Lokalna akcijska grupa LAG Središnja Istra (Hrvatska)
  • ISKOP d.o.o. (Hrvatska)
  • AZRRI: Agencija za ruralni razvoj Istre Pazin (Hrvatska)
1.318.361,22 kn
Ukupna vrijednost projekta
41.322,33 kn
Budžet AZRRI

Opis projekta

Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao posredničkog tijela, odobreno je financiranje projekta pod nazivom “Novo znanje za buduće zvanje” kojim je Pučko otvoreno učilište Pazin u suradnji s partnerima na projektu, radilo na razvoju tri nova obrazovna programa usmjerena na unaprjeđenju kapaciteta u razvoju turističke ponude središnje Istre. Projektom se dao doprinos jačanju obrazovnih kapaciteta Pučkog otvorenog učilišta budući da se projektom predvidjelo i stručno usavršavanje nastavnog osoblja sa posebnim naglaskom na andragoške vještine, za primjenu suvremenih metoda rada i novih tehnologija.

Specifični ciljevi

Ciljevi projekta jesu poboljšanje relevantnosti i kvalitete obrazovne ponude Ustanova za obrazovanje odraslih, te jačanje profesionalnih kapaciteta provoditelja obrazovanja odraslih, da bi se postiglo povećanje konkurentnosti polaznika na tržištu rada, u našem slučaju sektora ruralnog turizma.

Očekivani rezultati

Projektom su izrađeni standardi zanimanja i standardi kvalifikacija prema metodologiji izrade Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO), te Nastavni planovi i programi za slijedeća tri zanimanja:

  • Osposobljavanje za poslove održavanja vrtova i bazena,
  • osposobljavanje za poslove vođenja i održavanja kuća za odmor i
  • usavršavanje za kuhara specijalistu tradicionalne istarske kuhinje.