INTERREG CENTRAL EUROPE

CIREVALC

CIREVALC - Uvođenje i unapređenje modela kružnog gospodarstva u regionalnim lancima vrijednosti u prehrani, ugostiteljstvu i sektorima pakiranja - Introducing and upscaling circular economy models in regional value chains in the food, catering and packagi

P2 - Suradnja za zeleniju srednju Europu

SO2.3- Promicanje kružnog gospodarstva u srednjoj Europi

01/04/2023-31/03/2026 - 36 mjeseci

Glavni partner
  • Agencija za inovacije južnog prekodunavskog područja (Mađarska)
Partneri
  • IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry, Organizacija za podršku poslovanju (Mađarska)
  • BSC, Centar za podršku poslovanju d.o.o. Kranj (Slovenija)
  • Rzeszow Regionalna razvojna agencija (Poljska)
  • Gospodarska komora za trgovinu, industriju i zanatstvo Padove (Italija)
  • JAIP, Južnočeška agencija za podršku inovacijama (Češka)
  • AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. (Hrvatska)
  • RKW Saxony d.o.o., poduzeće za savjetovanje (Njemačka)
  • Business Upper Austria (Biz up), neprofitna organizacija (Austrija)
  • B I C Bratislava, Poslovni i inovacijski centar Bratislava d.o.o. (Slovačka)
2.314.092,37 €
Ukupna vrijednost projekta
181.018,20 €
Budžet AZRRI
80,00%
EU financiranje
20,00%
Vlastito financiranje

Opis projekta

Projekt CIREVALC ima za cilj uvođenje i unapređenje modela kružnog gospodarstva u regionalnim lancima vrijednosti u sektorima hrane, cateringa i pakiranja kroz izgradnju zajednice, jačanje kružnog gospodarstva, vještina poduzeća, neposlovnih subjekata i lokalnih zajednica te kroz poboljšanje učenja. Naš projekt pomaže u rješavanju izazova niske svijesti, niske angažiranosti, nereceptivnosti zajednice prema primjeni modela kružnog gospodarstva, nedostatku vještina i znanja te nedostatku ili neučinkovitoj upotrebi alata, kao i slaboj primjeni rješenja, nedostatku prilagođenih privatnih i javnih mjera. U našem projektu surađuje  devet država članica. Počinjemo s izgradnjom zajednice kroz podizanje svijesti i mobiliziranje dionika i kroz sagledavanje prepreka i pokretača korištenja kružnih rješenja u sektorima hrane, cateringa i pakiranja. Osnovati će se CIREVALC Circular Community Accelerator, složeni alat koji olakšava zeleni prijelaz lokalnih pioniri, malih i srednjih poduzeća, lokalne zajednice. Testirat će se i ocijeniti rješenja u pilot djelovanju u regijama kroz uključivanje lokalnih pionira. Konačno, povezuje se zajednica i poziva se treće strane da se pridruže inicijativi CIREVALC Accelerator Network.Provedbom regionalnih akcijskih planova i akcijskih planova na razini CIREVALCA poboljšavaju se povezani instrumenti politike u našim regijama. Kao rezultat toga, očekuju se poboljšani kapaciteti i povećana razina znanja ciljnim skupinama. Očekuje se da će se vidjeti značajna poboljšanja u smislu iskorištavanja potencijala praksi kružnog gospodarstva u prehrani, ugostiteljstvu i sektoru pakiranja u našim regijama.

Specifični ciljevi

CIREVALC ima za cilj uvođenje i unapređenje modela kružnog gospodarstva u regionalnim lancima vrijednosti u sektorima hrane, cateringa i pakiranja kroz izgradnju zajednice, jačanje kružnog gospodarstva i vještina poduzeća, neposlovnih subjekata i lokalnih zajednica. CIREVALC doprinosi tranziciji kružnom gospodarstvu povećanjem znanja, dizajniranjem i testiranjem novog rješenja
CIREVALC Circular Community Accelerator i poboljšanja prilagodbe javnih politika kružnom gospodarstvu.

Očekivani rezultati

1.    Međuregionalno izvješće o pokretačima i preprekama za modele kružnog gospodarstva uključujući međuregionalne perspektive suradnje
2.    Regionalni akcijski plan
3.    Zajedničko izvješće o završenim pilotima
4.    Zajednički razvijeno rješenje - CIREVALC Circular ACCELERATOR zajednice
5.    Izrada ''Bijelog papira'' koja uključuje nacrt kružne zajednice CIREVALC Akcelerator.
6.    CIREVALC Akcijski plan
7.    Osnovan CIREVALC Accelerator Network