Cilj projekta SINERGIA bio je promicanje transfera tehnologije poljoprivredno-prehrambenim tvrtkama malih i srednjih poduzeća u sedam regija Mediterana i uspostavljanje inovativnih procesa za rješavanje energetske učinkovitosti i razvoj tehnologija koja podupire energiju iz obnovljivih izvora energije. Projekt SINERGIA stvorio je … More info


2,078,039.28 €
Project value
196,097.55 €
Budget AZRRI

Projekt IPATECH naglašava inovaciju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru (posebice u sektoru voća i povrća te sektoru mljekarstva). Cilj projekta bio je jačanje istraživačkih i inovacijskih vještina u poljoprivrednom sektoru s ciljem jačanja konkurentnosti i razvoj Jadranskog područja kroz gospodarsku, društvenu i … More info


1,659,712.71 €
Project value
139,294.18 €
Budget AZRRI

Cilj projekta bio je jačanje inovacijskih kapaciteta na istraživačkoj, tehničkoj  i institucionalnoj razini radi stvaranja povoljnog okruženja i davanja specifične potpore zootehničkim tvrtkama. Stvaranje zajedničke znanstvene i instutucionalne mreže osnova je za razvoj poduzetničkih farmi. Jedna od pilot aktivnosti projekta … More info


1,881,227.77 €
Project value
262,716.67 €
Budget AZRRI

Projekt je rezultat suradnje s francuskim gradićem Villefranche-de-Rouergue s kojim se Grad Pula 2008. pobratimio, odnosno već realiziranih razmjena iskustava između sljedećih škola: Škola za turizam i ugostiteljstvo Pula, Gimnazija Pula i Srednja škola Mate Balote Poreč i Lycée … More info


32,248.25 €
Project value

Svjestan razvoj visoko kvalitetnog turizma može pomoći razvoju lokalne ekonomije, bez negativnog utjecaja na okoliš i na prirodne resurse, doprinoseći socijalnoj stabilnosti i uravnoteženim odnosima između urbanih i ruralnih područja, obalnih i unutrašnjih teritorija jadranskog prostora koji dijeli visoke … More info


677,695.00 €
Project value
310,000.00 €
Budget AZRRI