Cilj projekta bio je poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Jugoistočnoj Europi kroz proces suradnje u primarnom i sekundarnom sektoru. Navedena suradnja se odvijala kroz zajedničku strategiju koju su kreirali svi partneri uključeni u projekt.

More info

2,440,068.00 €
Project value
76,127.00 €
Budget AZRRI

Osnovni cilj ovog projekta bila je valorizacija prirodne baštine Istre putem zaštite, valorizacije i uzgoja istarskog goveda s ciljem povećanja broja grla i kontroliranog procesa uzgoja i klanja sa rezultatom autohtonog proizvoda valoriziranog na tržištu (meso istarskog goveda s oznakom … More info


160,000.00 €
Project value
160,000.00 €
Budget AZRRI

Projektom se izvršila identifikacija, odabir te odredila dobra praksa i širenje iskustava stečenih od strane partnera RAI - Talijanskih Jadranskih Regija (operativnog programiranja sektora, uživanja u postojećem prirodnom i kulturnom kapitalu, uz mjere obnove i društvenog upravljanja; izgradnje transnacionalnih … More info


291,525.00 €
Project value
70,850.00 €
Budget AZRRI

Cilj projekta bio je doprinos stvaranju prekojadranske suradnje na području uzgoja zdravog i kvalitetnog voća, povrća i stoke, s naglaskom na porijeklo proizvoda kroz niz integriranih aktivnosti. S jedne strane namjera je bila osigurati poljoprivrednom sektoru  unutar zemalja istočne obale … More info


625,550.00 €
Project value
84,446.00 €
Budget AZRRI

Kako je ruralni dio Istre bogat prirodnim, arhitektonskim i gastronomskim bogatstvima te su najjači potencijali ruralne Istre vrlo očuvana tradicijska osnova te njegovanje tradicijskih vrijednosti uz originalnost autohtonih proizvoda svim je aktivnostima u projektu RURALTOUR bio cilj promocija istarskog … More info


1,287,638.00 €
Project value
70,300.00 €
Budget AZRRI