Cilj projekta bio je jačanje inovacijskih kapaciteta na istraživačkoj, tehničkoj  i institucionalnoj razini radi stvaranja povoljnog okruženja i davanja specifične potpore zootehničkim tvrtkama. Stvaranje zajedničke znanstvene i instutucionalne mreže osnova je za razvoj poduzetničkih farmi. Jedna od pilot aktivnosti projekta … More info


1,881,227.77 €
Project value
262,716.67 €
Budget AZRRI

Projekt je rezultat suradnje s francuskim gradićem Villefranche-de-Rouergue s kojim se Grad Pula 2008. pobratimio, odnosno već realiziranih razmjena iskustava između sljedećih škola: Škola za turizam i ugostiteljstvo Pula, Gimnazija Pula i Srednja škola Mate Balote Poreč i Lycée … More info


32,248.25 €
Project value

Svjestan razvoj visoko kvalitetnog turizma može pomoći razvoju lokalne ekonomije, bez negativnog utjecaja na okoliš i na prirodne resurse, doprinoseći socijalnoj stabilnosti i uravnoteženim odnosima između urbanih i ruralnih područja, obalnih i unutrašnjih teritorija jadranskog prostora koji dijeli visoke … More info


677,695.00 €
Project value
310,000.00 €
Budget AZRRI

Glavni cilj projekta bio je pridonijeti zaštiti biološke raznolikosti na programskom području kroz zajednički pristup u zaštiti autohtonih pasmina i pašnjaka na kraškom i flišnom području te promicanje održivog razvoja u ruralnim dijelovima pograničnog područja kroz valorizaciju prirodne baštine/bogatstva i … More info


948,720.46 €
Project value
415,942.84 €
Budget AZRRI

Projekt EU.WATER imao je za cilj pružiti konkretne odgovore na probleme potrošnje vode i zagađenja voda izazvane intenzivnim iskorištavanjem u poljoprivredi u odabranim ruralnim zajednicama širom prostora jugoistočne Europe gdje poljoprivreda predstavlja glavnog korisnika prirodnih resursa kao i pružatelja usluga … More info


2,515,000.00 €
Project value
55,250.00 €
Budget AZRRI