Glavni cilj projekta bio je pridonijeti zaštiti biološke raznolikosti na programskom području kroz zajednički pristup u zaštiti autohtonih pasmina i pašnjaka na kraškom i flišnom području te promicanje održivog razvoja u ruralnim dijelovima pograničnog područja kroz valorizaciju prirodne baštine/bogatstva i … More info


948,720.46 €
Project value
415,942.84 €
Budget AZRRI

Projekt EU.WATER imao je za cilj pružiti konkretne odgovore na probleme potrošnje vode i zagađenja voda izazvane intenzivnim iskorištavanjem u poljoprivredi u odabranim ruralnim zajednicama širom prostora jugoistočne Europe gdje poljoprivreda predstavlja glavnog korisnika prirodnih resursa kao i pružatelja usluga … More info


2,515,000.00 €
Project value
55,250.00 €
Budget AZRRI

Cilj projekta bio je poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Jugoistočnoj Europi kroz proces suradnje u primarnom i sekundarnom sektoru. Navedena suradnja se odvijala kroz zajedničku strategiju koju su kreirali svi partneri uključeni u projekt.

More info

2,440,068.00 €
Project value
76,127.00 €
Budget AZRRI

Osnovni cilj ovog projekta bila je valorizacija prirodne baštine Istre putem zaštite, valorizacije i uzgoja istarskog goveda s ciljem povećanja broja grla i kontroliranog procesa uzgoja i klanja sa rezultatom autohtonog proizvoda valoriziranog na tržištu (meso istarskog goveda s oznakom … More info


160,000.00 €
Project value
160,000.00 €
Budget AZRRI

Projektom se izvršila identifikacija, odabir te odredila dobra praksa i širenje iskustava stečenih od strane partnera RAI - Talijanskih Jadranskih Regija (operativnog programiranja sektora, uživanja u postojećem prirodnom i kulturnom kapitalu, uz mjere obnove i društvenog upravljanja; izgradnje transnacionalnih … More info


291,525.00 €
Project value
70,850.00 €
Budget AZRRI