Glavni cilj projekta bio je pridonijeti zaštiti biološke raznolikosti na programskom području kroz zajednički pristup u zaštiti autohtonih pasmina i pašnjaka na kraškom i flišnom području te promicanje održivog razvoja u ruralnim dijelovima pograničnog područja kroz valorizaciju prirodne baštine/bogatstva i … Više informacija


948.720,46 €
Ukupna vrijednost projekta
415.942,84 €
Budžet AZRRI

Projekt EU.WATER imao je za cilj pružiti konkretne odgovore na probleme potrošnje vode i zagađenja voda izazvane intenzivnim iskorištavanjem u poljoprivredi u odabranim ruralnim zajednicama širom prostora jugoistočne Europe gdje poljoprivreda predstavlja glavnog korisnika prirodnih resursa kao i pružatelja usluga … Više informacija


2.515.000,00 €
Ukupna vrijednost projekta
55.250,00 €
Budžet AZRRI

Cilj projekta bio je poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Jugoistočnoj Europi kroz proces suradnje u primarnom i sekundarnom sektoru. Navedena suradnja se odvijala kroz zajedničku strategiju koju su kreirali svi partneri uključeni u projekt.

Više informacija

2.440.068,00 €
Ukupna vrijednost projekta
76.127,00 €
Budžet AZRRI

Osnovni cilj ovog projekta bila je valorizacija prirodne baštine Istre putem zaštite, valorizacije i uzgoja istarskog goveda s ciljem povećanja broja grla i kontroliranog procesa uzgoja i klanja sa rezultatom autohtonog proizvoda valoriziranog na tržištu (meso istarskog goveda s oznakom … Više informacija


160.000,00 €
Ukupna vrijednost projekta
160.000,00 €
Budžet AZRRI

Projektom se izvršila identifikacija, odabir te odredila dobra praksa i širenje iskustava stečenih od strane partnera RAI - Talijanskih Jadranskih Regija (operativnog programiranja sektora, uživanja u postojećem prirodnom i kulturnom kapitalu, uz mjere obnove i društvenog upravljanja; izgradnje transnacionalnih … Više informacija


291.525,00 €
Ukupna vrijednost projekta
70.850,00 €
Budžet AZRRI