Cilj projekta bio je jačanje inovacijskih kapaciteta na istraživačkoj, tehničkoj  i institucionalnoj razini radi stvaranja povoljnog okruženja i davanja specifične potpore zootehničkim tvrtkama. Stvaranje zajedničke znanstvene i instutucionalne mreže osnova je za razvoj poduzetničkih farmi. Jedna od pilot aktivnosti projekta … Više informacija


1.881.227,77 €
Ukupna vrijednost projekta
262.716,67 €
Budžet AZRRI

Projekt je rezultat suradnje s francuskim gradićem Villefranche-de-Rouergue s kojim se Grad Pula 2008. pobratimio, odnosno već realiziranih razmjena iskustava između sljedećih škola: Škola za turizam i ugostiteljstvo Pula, Gimnazija Pula i Srednja škola Mate Balote Poreč i Lycée … Više informacija


32.248,25 €
Ukupna vrijednost projekta

Svjestan razvoj visoko kvalitetnog turizma može pomoći razvoju lokalne ekonomije, bez negativnog utjecaja na okoliš i na prirodne resurse, doprinoseći socijalnoj stabilnosti i uravnoteženim odnosima između urbanih i ruralnih područja, obalnih i unutrašnjih teritorija jadranskog prostora koji dijeli visoke … Više informacija


677.695,00 €
Ukupna vrijednost projekta
310.000,00 €
Budžet AZRRI

Glavni cilj projekta bio je pridonijeti zaštiti biološke raznolikosti na programskom području kroz zajednički pristup u zaštiti autohtonih pasmina i pašnjaka na kraškom i flišnom području te promicanje održivog razvoja u ruralnim dijelovima pograničnog područja kroz valorizaciju prirodne baštine/bogatstva i … Više informacija


948.720,46 €
Ukupna vrijednost projekta
415.942,84 €
Budžet AZRRI

Projekt EU.WATER imao je za cilj pružiti konkretne odgovore na probleme potrošnje vode i zagađenja voda izazvane intenzivnim iskorištavanjem u poljoprivredi u odabranim ruralnim zajednicama širom prostora jugoistočne Europe gdje poljoprivreda predstavlja glavnog korisnika prirodnih resursa kao i pružatelja usluga … Više informacija


2.515.000,00 €
Ukupna vrijednost projekta
55.250,00 €
Budžet AZRRI