Cilj projekta bio je poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Jugoistočnoj Europi kroz proces suradnje u primarnom i sekundarnom sektoru. Navedena suradnja se odvijala kroz zajedničku strategiju koju su kreirali svi partneri uključeni u projekt.

Više informacija

2.440.068,00 €
Ukupna vrijednost projekta
76.127,00 €
Budžet AZRRI

Osnovni cilj ovog projekta bila je valorizacija prirodne baštine Istre putem zaštite, valorizacije i uzgoja istarskog goveda s ciljem povećanja broja grla i kontroliranog procesa uzgoja i klanja sa rezultatom autohtonog proizvoda valoriziranog na tržištu (meso istarskog goveda s oznakom … Više informacija


160.000,00 €
Ukupna vrijednost projekta
160.000,00 €
Budžet AZRRI

Projektom se izvršila identifikacija, odabir te odredila dobra praksa i širenje iskustava stečenih od strane partnera RAI - Talijanskih Jadranskih Regija (operativnog programiranja sektora, uživanja u postojećem prirodnom i kulturnom kapitalu, uz mjere obnove i društvenog upravljanja; izgradnje transnacionalnih … Više informacija


291.525,00 €
Ukupna vrijednost projekta
70.850,00 €
Budžet AZRRI

Cilj projekta bio je doprinos stvaranju prekojadranske suradnje na području uzgoja zdravog i kvalitetnog voća, povrća i stoke, s naglaskom na porijeklo proizvoda kroz niz integriranih aktivnosti. S jedne strane namjera je bila osigurati poljoprivrednom sektoru  unutar zemalja istočne obale … Više informacija


625.550,00 €
Ukupna vrijednost projekta
84.446,00 €
Budžet AZRRI

Kako je ruralni dio Istre bogat prirodnim, arhitektonskim i gastronomskim bogatstvima te su najjači potencijali ruralne Istre vrlo očuvana tradicijska osnova te njegovanje tradicijskih vrijednosti uz originalnost autohtonih proizvoda svim je aktivnostima u projektu RURALTOUR bio cilj promocija istarskog … Više informacija


1.287.638,00 €
Ukupna vrijednost projekta
70.300,00 €
Budžet AZRRI